Betingelser

Generelt

Dette website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af The Price Company, Vestergade 20, 1456 København V, Danmark.

Nedenstående brugervilkår ("vilkår") træder i kraft ved anvendelse af tjenesten Pricebazooka samt andre hjemmesider eller platforme hvorfra Pricebazooka udbydes.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette website er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fuldstændige, og websitet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller prisfejl.

Pricebazooka påtager sig intet ansvar for – og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for – at opdatere webstedet så oplysningerne altid er aktuelle, og så oplysningerne på webstedet er korrekte og fuldstændige.

Du skal derfor sørge for at få bekræftet at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, på de websites vi linker til, før du træffer beslutning vedrørende de serviceydelser, produkter eller tilbud, som er beskrevet på Pricebazooka.

Ansvarsbegrænsning

Pricebazooka fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, mistede data og andre direkte eller indirekte tab eller følgeskader der måtte være en følge af brugen af Pricebazooka eller samarbejdende websites der linkes til.

Ansvarsfraskrivelse gælder samtlige søgsmålsgrunde, uanset om de er baseret på aftale, garanti, skadevoldende handling uden for kontrakt eller lignende.

Copyright

Indholdet på dette website tilhører Pricebazooka og er beskyttet af loven om ophavsret.

Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data etc. kan være genstand for ophavsret og enten tilhøre eller være licenseret af Pricebazooka.

Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig og ikke-forretningsmæssig brug.

Det er ulovligt at modificere indholdet på dette website. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive retsforfulgt.

Varemærkeforhold

Pricebazooka er et varemærke tilhørende The Price Company.

Varemærker, herunder logoer, slogans etc., er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører eller er licenseret af The Price Company.

Links til dette website

Når der gives mulighed for link til dette website fra andre websites, har Pricebazooka – medmindre det klart fremgår – hverken godkendt linket eller det materiale, der er indeholdt på det andet website, og Pricebazooka er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af et sådant website.

Links til andre websites

Hvis du bruger et link på Pricebazooka til at åbne et andet website, forlader du Pricebazooka. Det website, som du åbner, er uafhængig af dette website, og Pricebazooka har ingen indflydelse på dets indhold.

Ved at give mulighed for link fra dette website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på det website, der åbnes ved at følge linket, og Pricebazooka fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab, og uanset om Pricebazooka kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab ved ikke at fjerne linket fra dette website eller på anden måde.

Krænkelse af ophavsret

Såfremt du mener at Pricebazooka krænker nogen af dine immaterielle rettigheder, via brugerindhold, produktinformationer, annoncekampagner eller lignende bedes du kontakte os.

Pricebazooka ønsker på ingen måde at krænke andres rettigheder og beskyttede varemærker, hvorfor vi altid bringer sådanne forhold i orden umiddelbart efter at vi får kendskab hertil.

Vi beklager på forhånd såfremt det måtte være tilfældet.